Bolivien I

9. Etappe: Puno nach Uyuni

25.07.2016 - 20.08.2016